Marcin Szakiewicz

radca prawny

Specjalizuję się w dochodzeniu świadczeń za szkody na osobach, swoją wiedzą dzielę się przez bloga, którego czytasz.
[Więcej >>>]

Adriana Łaszewska

radca prawny

Doradzam w sprawach dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej, w tym za wypadki w rolnictwie.
[Więcej >>>]

Zgłoś sprawę

Szkoda wyrządzona przez psa

Adriana Łaszewska18 lipca 2019Komentarze (0)

Kwestia odpowiedzialności odszkodowawczej zakładów ubezpieczeń z tytułu posiadania przez rolnika obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody powstałe przy udziale psa wykorzystywanego przez rolnika użytkowo w gospodarstwie rolnym była na tyle niejednolita, że doczekała się uchwały Sądu Najwyższego podjętej w składzie siedmiu sędziów. Brak jednolitości wynikał przede wszystkim z różnej kwalifikacji psa jako składnika gospodarstwa rolnego.

Sąd Najwyższy, rozpoznając zagadnienie prawne dotyczące powyższej kwestii przedstawione przez  Rzecznika Finansowego, w dniu 20 czerwca 2017 r. podjął uchwałę o następującej treści (III CZP 114/16):

„Przepis art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 2060 ze zm.) ma zastosowanie do szkód wyrządzonych przez psa wykorzystywanego przez rolnika użytkowo w gospodarstwie rolnym”.

Sąd Najwyższy wyjaśnił, iż zakres ochrony ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej rolnika oparty jest na kryterium podmiotowo – funkcjonalnym, powiązanym z posiadaniem gospodarstwa rolnego. W ocenie Sądu Najwyższego powyższe wskazuje na szerokie ujęcie zakresu odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia OC – szersze niż na gruncie uprzednio obowiązujących regulacji, na postawie których odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu posiadania przez rolnika obowiązkowego ubezpieczenia OC występowała w przypadku szkody wyrządzonej „w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego” lub „z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego”.

Mając to na uwadze Sąd Najwyższy uznał, iż: „Związek z posiadaniem jest pojęciem obejmującym swoim zakresem nie tylko skutki zdarzeń związanych z prowadzeniem gospodarstwa, czyli skutki działań rolnika, lecz także skutki jego zaniechań”.

Dalej Sąd Najwyższy wyjaśnił, iż pies może być uznany za składnik gospodarstwa rolnego, jeżeli tworzy z tym gospodarstwem zorganizowaną całość i jest wykorzystywany w tym gospodarstwie na cele związane z produkcją rolną, a w konsekwencji szkoda wyrządzona przez psa może być objęta odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń. Ocena ta powinna być jednak dokonywana indywidualnie dla każdego przypadku:

„O tym, czy zachowanie psa może stanowić zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową powinny decydować kryteria funkcjonalne wypracowane w orzecznictwie w związku ze stosowaniem art. 50 u.u.o oraz okoliczności konkretnej sprawy.

Posiadanie i wykorzystywanie psów w gospodarstwach rolnych jest normalną i dość powszechną praktyką w warunkach wiejskich. Jeżeli zwierzęta te pełnią użytkową rolę w gospodarstwie np. pilnując inwentarza, zbiorów lub maszyn i urządzeń wykorzystywanych w tym gospodarstwie, zapewniając jego bezpieczeństwo, albo jako psy pasterskie, to stanowią element gospodarstwa niezbędny do jego funkcjonowania, a więc pozostają z nim w funkcjonalnym związku. W konsekwencji, szkody przez nie wyrządzone – w przeciwieństwie do szkód wyrządzonych przez psy chowane dla przyjemności, a więc domowe – powinny być objęte odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń. Samo zdarzenie będące źródłem szkody nie musi mieć ścisłego związku z działalnością gospodarstwa, wymaganie takie bowiem nie wynika z art. 50 u.u.o.”

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu:

tel.: +48 662 662 537e-mail: kancelaria@szakiewicz.pl, adriana.laszewska@radcowie.biz

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Szakiewicz Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Szakiewicz z siedzibą w Elblągu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@szakiewicz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: