Marcin Szakiewicz

radca prawny

Specjalizuję się w dochodzeniu świadczeń za szkody na osobach, swoją wiedzą dzielę się przez bloga, którego czytasz.
[Więcej >>>]

Adriana Łaszewska

radca prawny

Doradzam w sprawach dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej, w tym za wypadki w rolnictwie.
[Więcej >>>]

Zgłoś sprawę

Ubezpieczenia w rolnictwie

Marcin Szakiewicz05 lipca 2019Komentarze (0)

Jak wiesz, prowadzący gospodarstwo rolne, zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, na podobnych zasadach jak posiadacze pojazdów mechanicznych. Istnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolnika zależy od wielkości posiadanego gospodarstwa, jak również od tego czy gospodarstwo jest opodatkowane podatkiem rolnym.

Od czego zależy obowiązek ubezpieczenia?

Każdy rolnik, który posiada grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1 hektar i podlega w całości lub w części opodatkowaniu podatkiem rolnym, ma obowiązek posiadać umowę ubezpieczenia OC rolnika. Jeżeli jednak rolnik prowadzi działalność rolną w ramach tzw. działów specjalnych produkcji rolnej (tj. np. posiada uprawy w szklarniach, czy też zajmuje się hodowlą drobiu, albo ma chlewnie) musi zawrzeć umowę ubezpieczenia OC niezależnie od obszaru posiadanego gospodarstwa.

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia przez każdego posiadacza gospodarstwa rolnego wynika z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Z jej tekstem możesz zapoznać się tutaj.

Co ważne, umowę ubezpieczenia OC rolnika należy zawrzeć najpóźniej w dniu objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie. Natomiast sama umowa ubezpieczenia obowiązkowego nie może obejmować ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie tej umowy.

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

Jeżeli któraś z tych osób, wykonując czynności związane z gospodarstwem wyrządzi szkodę tzw. osobie trzeciej np. rowerzyście, listonoszowi czy kierowcy przejeżdżającego właśnie samochodu, zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie zarówno za szkodę będącą wynikiem uszkodzenia ciała, np. wypłaci zadośćuczynienie czy zwróci koszty leczenia, jak i za szkodę na mieniu, tj. np. za zniszczoną kurtkę, rower, czy samochód.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika zapewnia ochronę ubezpieczeniową w przypadku:

  • wystąpienia szkody, której następstwem jest uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć jak również utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia,
  • wyrządzenia szkody zarówno przez rolnika jak i wówczas, gdy szkodę wyrządzi osoba pozostająca z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym, czy też pracująca w gospodarstwie,
  • poniesienia szkody przez osoby wykonujące pracę w ubezpieczonym gospodarstwie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu:

tel.: +48 662 662 537e-mail: kancelaria@szakiewicz.pl, adriana.laszewska@radcowie.biz

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Szakiewicz Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Szakiewicz z siedzibą w Elblągu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@szakiewicz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Następny wpis: