Marcin Szakiewicz

radca prawny

Specjalizuję się w dochodzeniu świadczeń za szkody na osobach, swoją wiedzą dzielę się przez bloga, którego czytasz.
[Więcej >>>]

Adriana Łaszewska

radca prawny

Doradzam w sprawach dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej, w tym za wypadki w rolnictwie.
[Więcej >>>]

Zgłoś sprawę

Lipiec 2019

Promile kontra niesforny byk

Marcin Szakiewicz29 lipca 2019Komentarze (1)

Analizując orzeczenia Sądu Okręgowego w Elblągu, natrafiłem ostatnio na bardzo ciekawe orzeczenie, dotyczące zadośćuczynienia dla nietrzeźwego pomocnika rolnika, który brał udział w poskromieniu byka. Oczywiście, chyba każdy kto pracował, czy chociaż przebywał przy zwierzętach gospodarskich, wie jak one potrafią być nieprzewidywalne,  a przez to niebezpieczne. Nie mniej jednak, jak ustalił Sąd, obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa przy […]

Szkoda wyrządzona przez psa

Adriana Łaszewska18 lipca 2019Komentarze (0)

Kwestia odpowiedzialności odszkodowawczej zakładów ubezpieczeń z tytułu posiadania przez rolnika obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody powstałe przy udziale psa wykorzystywanego przez rolnika użytkowo w gospodarstwie rolnym była na tyle niejednolita, że doczekała się uchwały Sądu Najwyższego podjętej w składzie siedmiu sędziów. Brak jednolitości wynikał przede wszystkim z różnej kwalifikacji psa jako składnika gospodarstwa rolnego. Sąd […]

Wypadek przy pomocy sąsiedzkiej

Adriana Łaszewska17 lipca 2019Komentarze (0)

Jednym z kluczowych orzeczeń Sądu Najwyższego dotyczących ubezpieczenia OC rolników jest wyrok wydany w sprawie o sygnaturze I CKN 1483/99. W tej sprawie Sąd Najwyższy zajmował się kwestią odpowiedzialności odszkodowawczej zakładów ubezpieczeń z tytułu posiadania przez rolnika obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z pracą świadczoną w ramach tzw. pomocy sąsiedzkiej. Sąd Najwyższy […]

Kwestia odpowiedzialności odszkodowawczej w ramach ubezpieczenia OC rolnika może wywoływać wiele wątpliwości na tle konkretnych stanów faktycznych. Wątpliwości takie powstały w sprawie, która ostatecznie trafiła do Sądu Najwyższego i została rozpoznana pod sygnaturą II CSK 806/16. W tej sprawie odszkodowania od ubezpieczyciela domagały się dzieci kobiety, która zmarła na skutek wypadku, do którego doszło w […]

Ubezpieczenia w rolnictwie

Marcin Szakiewicz05 lipca 2019Komentarze (0)

Jak wiesz, prowadzący gospodarstwo rolne, zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, na podobnych zasadach jak posiadacze pojazdów mechanicznych. Istnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolnika zależy od wielkości posiadanego gospodarstwa, jak również od tego czy gospodarstwo jest opodatkowane podatkiem rolnym. Od czego zależy obowiązek ubezpieczenia? Każdy rolnik, który posiada grunty rolne o powierzchni przekraczającej […]